INGYENES házhoz szállítás az egész országba 20 000 Ft felett!

Panaszkezelés

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a Lampahaz.hu-t választotta! Mi nap, mint nap a vásárlóink színvonalas kiszolgálásáért és maximális megelégedéséért dolgozunk, azonban nagy ritkán előfordulhatnak kellemetlenségek. Ezeket igyekszünk mihamarabb orvosolni, rugalmasan kezelni. A közös együttműködés érdekében, elkészítettük Panaszkezelési Tájékoztatónkat, melyet szíves figyelmébe ajánlunk!

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Levelezési cím: 8315 Gyenesdiás Kereskedők útja 8.
 • Telefonszám: +36-30-510-8027
 • E-mail: info@lampahaz.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.
Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;
Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

 • Zalaegerszegi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
 • Cím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.
 • Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.
 • Telefonszám: +36 92/510-530
 • E-mail: fogyasztovedelem.zala@zala.gov.hu

b) Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése

 • Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
 • Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
 • E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
 • Fax: 06-92-550-525
 • Telefon: 06-92-550-513

A Békéltető Testületi eljárásban a Lámpaházak Kft. együttműködési kötelezettséget vállal.

c) Bírósági eljárás kezdeményezése

 • Az online vitarendezési platform is rendelkezésükre áll, melyhez szükséges vállalkozásunk e-mail címe is, ami az info@lampahaz.hu
 • Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.
 • ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Köszönjük szíves együttműködését!